سلام بر مهدی گل نرگس- گل ياس...

سلام بر مهدی عزيز فاطمه ......

سلام بر مهدی آرزوی فاطمه ....

آقاجون فدات بشم ........ متی ترانا و نراک

 

دلخسته ديدارمو افسوس

حرفم به عمل رسيدني نيست

سوگند به خال لبت اي دوست

بار غم تو كشيدني نيست

سوگند به عشق‚ به عشق سوگند

مهرت ز دلم بريدني نيست

........

تا كه به نامت آقاجون رفيق و آشنا شدم

از همه كس‚ از همه جا بريدمو جدا شدم

زمزمه اسم شما اي گل ناز فاطمه

تموم دل خوشيم شده‚ ورد زبون قلبمه

رشته مهرمو آقا به خيمه تو بسته ام

گر چه هزاران مرتبه قلب تو را شكسته ام

خوب ميدونم آقا بدم ‚ قلبمو با صفا بكن

وقتي نماز شب ميخوني مولا منو دعا بكن

زمزمه نام شما افضل اعمال منه

خيال چشم خوشگلت هميشه دنبال منه

مسجد جمكران تو ‚ كعبه و آيين منه

خال سياه هاشميت قبلگه و دين منه

نوكرتم ‚ نزار كه من اسير درد و آه بشم

اگه بموني قول ميدم عاشق سر به راه بشم

 

اللهم عجل لوليک الفرج

/ 0 نظر / 13 بازدید