لبيک .......(۱)

اشكم به رخ . خونم به دل . آهم به سينه ست

اي زائران . اي زائران . اينجا مدينه ست

شهري كه خاكش آبرو بخشد به جنت

شهر پيمبر . شهر قرآن . شهر عترت

يابن الحسن . اين روزها ......

يابن الحسن . مدتهاست ......

به اشك ديده نوشتم هزار نامه برايت .

مگر دل سوخته . نزد تو . جواب ندارد؟

آقاجون دلم تنگ ......دلم تنگ ..دلم تنگ ....

آقاجون گاهي مي ترسم . مي ترسم . كه تو بيايي و من .....

تو بيايی و من شرمسار اعمالم باشم . شرمسار باطنی باشم که تو اون رو نپسندی ....

آقاجون دستمو بگير آقاجون .....

آخه من غير خودت کسی رو ندارم آقاجون .....

آقاجون اين روزها هر طرف رو  می کنم بين الحرمين مدينست .......

هر نفس که ميکشم غم فراق مدينست ......

آقاجون چقدر اين حاجی ها بيان و محرم بشن و تو رو جستجو کنن ؟؟؟

آقاجون ديگه امسال به همه ما ياد بده چطور بخواهيم تو را از خدا .....

چطور ؟......

......

اللهم الرزقنا .

الهم عجل لوليک الفرج

/ 0 نظر / 36 بازدید