سلام بر مهدی قائم ال علی......

با سلام و درود و عرض تسليت به محضر مقدس آقا صاحب الزمان ‚ مهدي موعود (عج) و با كسب اجازه از محضرش تا دوستانه به عزيزان بزرگواري بنويسم كه محبت نموده و انتقادهاي سازنده اي داشتند ........

عزيز بزرگوار:

اگه به دلم افتاد بنويسم ........

اگه به دلم افتاد خودمو قاطي شما عاشقان و قلم بدستان متعهد كنم .........

به خود خدا كه هوس نبود .

شد....... من نكردم .........

سخن شما صحيح بود و با ارزش ....و من در دو متن قبل احترام كرده ( و يا به قول بزرگوار ديگري دهن بيني كردم ) و چيزي ننوشتم يا به گونه اي نوشتم كه شمايي كه گذري از اين وبلاگ ديدن ميكني نبيني و ناراحت يا آزرده خاطر هم نشي كه چرا دوباره به راه كج تقيم رفتم ......

من چيزي از نويسندگي و سبك نوشتن و تعريف وبلاگ و ......اين چيزا سرم نمي شه ......

متن پايين رو هم كه شما تا روش نكشي نميتوني ببيني ...... نوشتم براي علي .....براي آقام ....به ياد تنهايي علي مرتضي به ياد غمهاي سنگين سينه آقام........

در توان من نبود كه همچين شبي ساكت باشم و فقط عبور كنم ........ و من شعورم فقط تا همينجا رسيد .

سخن شما ....عقيده شما ..... تذكر شما ........ صحيح ‚ به جا و ارزشمند بود و هست . نكته اي بود كه بايد به گوش سهل انگار من ميرسيد .

حق با شما بود و هست ......(( آقا حالا ديگه سردار مي خواد نه سرباز ))

ولي

ولي به جان عزيز زهرا . به قلب مطهر و زخم خورده حسين فاطمه . به دل صبور حسن بن علي ‚ يوسف زهرا . به دل دردمند زينب كبري. به فاطمه . به علي ...... قسم كه من اگه يه نقطة سياه از سياهي لشكرش بشم برام بسه....بسه.

كه اگه آقام بياد .........اگه آقام بياد .... نمي رم خودمو بچسبونم بهش . مي رم همون عقبها كه مايه شرمندگي آقام نشم .......

.............

 

 

بگزار سكوت فرياد من باشد

اللهم عجل لوليك الفرج.

/ 0 نظر / 18 بازدید