سلامِ من به تو يا صاحب الزمان

جانم به فدايت

كِي مي شود شنوم كنارِ كعبه صدايت

سلام من به تو اي روح حج حقيقت ايمان

عزيز گمشدة دل ‚ يگانه مهدي دوران

سلام من به مدينه به آستان رفيع اش

به مسجد نبوي ‚ به لاله هاي بقيع اش

سلام من به علي و به حلم و صبر عجيبش

سلام من به بقيع و چهار قبر غريبش

نشسته باز دلم پشت درب بسته آنجا

گرفته باز دلم بر قبر مخفي زهرا

مدينه مدينه مدينه ..........

كشتي مرا..........

غم غربتت مرا بيچاره كرده ........

ديگه تواني براي زندگي و ادامه اين زندگيِ سرشار از روزمرگي و دنيا زدگي ندارم ........

به خداوندي خدا .........به رسالت رسولش ............ به دل دردمند فاطمه ..........به صبر بي پايان علي ............. به هزن و اندوه فضاي مدينه .......... به قبور بي شمع و چراغ بقيع .......... به ناله هاي پاي ديوارهاي بقيع ..............

به صفاي بين الحرمين مدينه ........... به شبهاي بقيع و مسجدالنبي كه درمانگاه دل پر دردم بود ........................

مرا كشت خاموشيِ ناله ها . فغان از فراموشيِ لالها ............

اي مدينه ........

صفابخش جان و دلم .........

فراق تو مشكلترين مشكلم .........

دريغا كه همچون نسيم سحر .........س

مرا زود بگذشت عمر سفر ............

اي مدينه ...........مدينه ............... مدينه ...............

اللهم عجل لوليك الفرج

/ 0 نظر / 18 بازدید