چهره‌ها با اشك زيبا مي‌شود

    عشق با تصوير معنا مي‌شود

    عشق يعني دل سپردن در الست

    از مي وصل الهي مست مست

    عشق يعني ذكر ناموس خدا

    يا علي گفتن به زير دست و پا

    عشق يعني جلوه صبر خدا

    شرم ايوب نبي از مرتضي

    عشق بر دلها شهامت مي‌دهد

    عشق بر غمها حلاوت مي‌دهد

    عشق بر دلداده فرمان مي‌دهد

    عاشق جان داده را جان مي‌دهد

    عشق باعث شد كه دل سامان گرفت 

    پشت درب خانه زهرا جان گرفت

    عشق يعني انقلاب فاطمه

    بيت‌الحزان خراب فاطمه

    عشق يعني صحبت بي‌واهمه

    حيدر دربند پيش فاطمه

    عشق يعني غسل زير پيرهن

    دست بيرون كردن از زير كفن

    عشق يعني صبر در هنگام درد

    عشق يعني جاي سيلي روي چشم

    عشق يعني قلب چون آيينه‌اي

    جاي ميخ در به روي سينه‌اي

    عشق يعني انتظار منتظر

    سينه‌اي مجروح از مسمار در

    عشق يعني گريه‌هاي حيدري

    دختري دنبال نعش مادري

    عشق يعني طاعت جان آفرين

    رد خون سينه بر روي زمين

 

اللهم عجل لوليک الفرج

/ 0 نظر / 18 بازدید