السلام عليک يابن الحسن ....

سلام علی ال ياسين .

سلام من به علي و به حلم و صبر عجيبش

سلام من به بقيع و چهار قبر غريبش

يابن الحسن ...آقاجان ... يابن الزهرا ...

نشسته باز دلم پشت درب بسته آنجا

گرفته باز دلم بر قبر مخفي زهرا

....

آقاجون ..آقاجون ... عجب روزيه امروز آقاجون ...

جمعه است و ... صبح انتظار .. صبح اميد ...

روز شهادت مادرتون آقاجون...

آقاجون ‚ دلم امروز مدينست .بين الحرمين مدينه ‚ بين بقيع و خانه مادرتون سرگردون ...

دلم امروز مسجدالحرام . توي طواف ...

آقاجون . چي كار كنم ؟... دلم ديونست ... دلم ديونه مادرتون فاطمه زهراست ... دلم ديونه فاطمه زهراست ...

به خدا . قلم ناتوانه ... هر چه بارها و بارها نوشتم ‚ ديدم ناقصه ‚ نارساست ...

ديدم من توان بيان آنچه حق كلام ندارم ... قلم من ناتوانه آقاجون . شرمندم از اين ضعف ...شرمندم ...

دلم خونه آقاجون ...

آقاجون چطور آتيش نگيره دل عاشقاي شما ...

آقاجون چطور آتيش نگيره ‚ وقتي شما رو صاحب عزا مي بينن. عزاي مادرتون ... عزاي بی بي دو عالم ...

آقاجون چطور آتيش نگيره ‚ وقتي شما رو با شال عزا ميبينن ...

آقاجون چطور آتيش نگيره ‚ وقتي وقتي صداي حزن آلود شما رو ...

آقاجون چطور آتيش نگيره‚ وقتي ...

آقاجون چطور آتيش نگيره ‚ وقتي مي بينه كه خانم فاطمه زهرا (س) .

گردهاي خانه را وقتي به جارو مي گرفت

گاه گاهي هر دو دستش را به پهلو ميگرفت

تشنه مي شد آب مي نوشيد آن نور دو عين

آب مي نوشيد و زير لب صدا مي زد حسين

آقاجون اين روزها بيش از ۲۰۰ لاله پرپر شده اين سرزمين رو با نام مادرتون فاطمه زهرا(س) روی دستها ميبرند . تشييع ميکنن . خيلی هاشون آقای من گمنامند . و يه جورايی به مادر شما اقتدا کردن آقاجون ...

ياس بوي حوض كوثر ميدهد

عطر اخلاق پيمبر ميدهد

داغ عطر ياس زهرا زير ماه

مي چكانيد اشك حيدر را به خاك

عشق محزون علي ياس است و بس

چشم او يك چشمه الماس است و بس

اشك ميريزد علي مانند رود

بر تن زهرا گل ياس كبود

گريه آري . گريه چون ابر چمن

بر كبود ياس و سرخ نسترن

گريه كن حيدر كه مقصد مشكل است

اين جدايي از محمد مشكل است

گريه كن زيرا كه دخت آفتاب

بي خبر بايد بخوابد در تراب

اين دل ياس است و روح ياسمين

اين امانت را امين باش اي زمين

گريه كن زيرا كه كوثر خشك شد

زمزم از اين ابر ابتر خشك شد

ياس خشبوي محمد داغ ديد

صد فدك زخم از گل اين باغ ديد

مدفن اين ناله غير از چاه نيست

جز تو كس از قبر او آگاه نيست.

 

اللهم عجل لوليک الفرج

/ 0 نظر / 23 بازدید