سلام بر قائم ال محمد ............

سلام بر مهدي قائم ال محمد‚علي و فاطمه.........

اباصالح .......يابن الحسن .........آقاي من .......آرام جان .......... اي همه دلخوشيم ..........

التماس دعا ..........

 

 يک عده تو را خدای خود ساخته اند

يک عده به بندگيت نشناخته اند .

ای شعر خدا لب بگشا تا دانند.

بيراه روان « قافيه را باخته اند .......

 

فرمود علی که رنجها فرسودم .

از دست معاويه دمی ناسودم .

هر گاه نبود پای بند تقوی

هشيارترين فرد عرب من بودم

 

 

 

 

 

اللهم عجل لوليك الفرج

/ 0 نظر / 18 بازدید