السلام عليک يابن الزهرا ... فدک ۱۸

سلام علی ال ياسين

نگاهی به خطبه حضرت زهرا(س)-- ۷

 

      انتقاد شديد از انصار:

سپس حضرت فاطمه (س) متوجه انصار(مسلمين مدينه) شد و فرمود:

” اي گروه جوانمردان! و پشتيبانان دين ‚ و ياوران اسلام‚ اين چه ضعف و سستي است كه درباره من مرتكب ميشويد كه به دادخواهي من جوابي نمي دهيد؟ مگر پدرم رسول خدا(ص) نفرمود كه: حقوق پدران را درباره فرزندانشان رعايت كنيد‚ چه زود تغيير كرديد؟ و از اداي حقوق سر بر تافتيد ‚ با آنكه قدرت و نيرو داريد ‚ و براي شما آسان است كه از حق من دفاع كنيد ‚ حضرت رسول خدا(ص) تازه رحلت كرده و شما دين او را به همين زودي از بين برديد ‚ سوگند به خدا مرگ او مصيبت بزرگي بود كه آثارش همه جا را فرا گرفت ‚ و رخنه و شكاف بزرگي ايجاد كرد و كسي نيست كه اين شكاف را مسدود كند ....

آگاه باشيد ! آنچه بايد . گفتم . ‚ با آنكه يقين دارم كه ذلت و خواري ‚ شما را فرا گرفته و سودي ندارد ولي چه كنم كه اندوه دل طغيان كرد و خشم بالا گرفت ‚ سينه ام تنگ شد و آنچه در دل داشتم جهت اتمام حجت براي شما بيان كردم ‚ آري شما هر آنچه مي خواستيد به چنگ آورديد و بر مركب مراد خود سوار شديد و آن را رام خود گردانيديد ‚ اما ننگ و عار حق كشي براي شما باقي ماند و داغ و علامت آن بر پيشاني شما نقش بست كه تا پايان جهان ‚ محو نخواهد گرديد ‚ و در آخرت نيز آتش عذابي كه بر دلها اثر مي كند و آنها را مي گدازد ‚ گريبانگير شما خواهد بود ‚ بر من هم ميگذرد و تحملش برايم آسان است . كه خدا ناظر حال من و كردار شما است .

و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون

( و بزودي آنها را كه ستم كردند مي دانند كه بازگشت آنها به كجاست؟)-( شعرا-227)

من دختر پيامبر خدا هستم كه شما را از عذاب شديد سرپيچي از فرمان حق ‚ برحذر داشت .

....

اللهم عجل لوليک الفرج

/ 0 نظر / 20 بازدید