آقا جون ......آقاجون ........آقاجون ........

فدات بشم . دلم بد جوري مهر خورده ......

يابن الحسن . عزيز زهرا . خودت ميدوني چقدر دلم هوايي شده ........ و ......

فقط خودت ميدوني كه چقدر دلم شيداي مشهد الرضاست .ولي.........

فقط خودت ميدوني اين 6-7 ماه اخير بر من چه گذشته ...... و اين يك ماه آخرو چطوري روزهاشو به شب رسوندم . و شبهاشو چطور به سپيده .......

آقاجون ..... اگه دلم به دردو دلهام با تو خوش نبود ........

يوسف زهرا مي دونم ........مي دونم ......ميدونم از بي لياقتيه خودمه ....... به قول بعضي دوستان بي لياقتي كه شاخ و دم نداره ....... همينه مگه نه؟........

به صداقت مادرت قسم كه دلم تاب اين همه فشارو نداره آقاجون ......

نمي دونم ولي يه چيزي مثل خوره چند وقته افتاده به جونم و داره داغونم ميكنه .........

اينكه اينبار رفوضه شده باشم و برگشته باشم ..........

اينكه اينا همش بر اثر .......

جام كردم آقاجون ........

اللهم عجل لوليک الفرج
/ 0 نظر / 17 بازدید