سلام بر مهدی موعود .آرزوی فاطمه .گل نرگس

آقاجون . سلام .

عزيز زهرا سلام .

قصد نوشتن نداشتم .ولی آقاجون از دم غروب تا حالا دلم بدجور گرفته و بغضی که مونده توی گلوو دردناکتر از اونه که فرو بدم .

آقاجون چقدر دلنشين بود ال ياسين خوندن کنار ساحل زيبای .... چقدر ناله زدن با موجهايی که آروم مينشستن کنار هم .بعد از يه بلند شدن و بپا خواستن .....دلنشين و لذت بخش . 

موجها بلند ميشدن انگار که حرفی دارن برای گفتن و همچنانکه جلو ميومدن توی خودشون ميپيچيدن و سر فرو می آوردن انگار که چيزی پشيمونشون ميکنه از آشکار کردن راز دلشون ......

چقدر ال ياسين خوندن پای اين موجهای همسو و همدل لذت بخش بود .

ديدن اين همه زيبايی ميونه اونهمه زشتی ...... لطفی بود که شما شامل حالم کردين آقاجون .

آقاجون آقاجون آقاجون دلم ميخواد فرياد کنم که چقدر دوستت دارم . و چقدر اين دوست داشتن لذت بخشه . با تمام دلتنگيهايی که حقمه (چون بی لياقتيم باعثش شده) .......

يادم نمی ره پای ساحل موج که روی موج ميوفتاد چقدر لطيف و دلنشين يادم دادی که سختی های دنيا و زشتی هاش و نامردی های آدماش فقط و فقط و فقط واسه يه تمرينه.... تمرين . واسه اينکه توی اين جريانات زود گذر دنيوی ظرفمو وسيعتر کنم . تحملم رو بيشتر و پامو بزارم روی پله ها .... آره اينها رو مثل پله هايی ببينم که باعث بالا اومدن و رسيدن ميشه . انشالله .

خلاصه يه جورايی دم اون بنده خدا گرم که می گفت :

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست

عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

 

اللهم عجل لوليک الفرج  

/ 0 نظر / 16 بازدید