روزگاري بود كه از زبان بزرگواراني دردكشيده و دردآشنا سخن از عناصر بدلي مي شنيدم . عناصري كه در قالب دليرمردان و مردانِ مرد ‚ بر اين مردم نامردي روا مي داشتند ........ كه خب البته ريشه ظهور و بروزشان به سياست و سياست بازي و شهوت قدرت باز مي گشت. .... چه اينان در قالب معتمدين مردم . گرگي در لباس ميش شده و .........

ولي .......

ولي حالا ........ اين چند روز ........ هر چي اين طرف و اونطرف نگاه ميكنم ........ گوش مي كنم .........

ماشالله .....!!!!!!!!؟؟؟؟!!!!!!!!....... طرحي نو در انداختند .........

نمي دونم ..... بايد تاسف خورد ...... يا گفت بازم جاي شكرش باقيست ....؟؟؟؟؟!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟........

نمي دونم از اين كه به دست خودما جونها تيشه دادن تا به ريشه دين بزنيم ....بايد تاسف خورد .........

يا از اينكه عاقبت اينها فهميدن دين از سياست جدا نيست ......... گفت بازم جاي شكرش بتقيست كه در پس سالها مبارزه حداقل اين يك جمله را از امتي مسلمان يادگرفتند ........

انگار تازه فهميدن اگر بخوان درست بشينن رو گرده اين مردم ( مثل خيلي جاهاي ديگه .........) اگه بخوان تف كنن تو صورت كسي و به جاي ناسزا تشكر تشكر بشنون .......اگه بخوان راحت بشينن تو خونه مردم و از صابخونه بيگاري بكشن ......... اگه ......اگه ........

بايد اول دينشون رو ازش بگيرن .......... ( ديني كه سياست مردم رو تعريف مي كرد .......)..... به دنبالش رهبري كه سياستش عين ديانتش باشه ........

خداي .......

خدايا پروردگارا بر علماء و دانشمندان ما زهد و حسن عمل بخش..........

و بر دانشجويان و طالبان علم جديت و شوق و رغبت .........

بر مستمعين پيروي و پند شنيدن ......

بر بيماران اسلام شفا و آسايش و.........

بر اموات اسلام بخشش و مهرباني ترحم فرما .........

بر پيران ما وقار و متانت ..........

بر جوانان توبه و انابت ..........

بر زنان حياء و عفت ........

بر اغنياء تواضع و بلندي همت .......

بر فقرا صبر و قناعت ...........

بر سپاهيان فتح و نصرت ............

بر اسيران آزادي و استراحت .........

بر فرمانداران عدل و شفقت ............

بر كارگران انصاف و حسن سيرت تفضل فرما .........

( بخشي از دعاي امام زمان (عج) بر امت خود ........)

 

اللهم عجل لوليک الفرج

/ 0 نظر / 14 بازدید