السلام عليک يا علی بن موسی الرضا (۳)

ره آورد سكوت<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

بار ديگر مهر لب بشكسته شد      خاطراز خاموش ماندان خسته شد

دل زبان را جانب فرياد برد           عهد و پيمانهاي خود را ياد برد

عشق شد بنيانگذار گفتگو              گفت از هر جا كه ميخواهي بگو

تا به كي در پرده بنشيني خموش       پس كجا بايد برآوردن خروش

ترس از ديوانگي ديوانگي است      عاشقي در غايت فرزانگي است

عشق راروزي كه ايزد آفريد            در جبين عشق روي خويش ديد

پس بگوي از راز مشتاقان سخن         .    اوّل دفتر حسن آخر حسن

آن حسن كو شد ولي كردگار           آن حسن كو شد جهان را افتخار

آن حسن كو مردگان را جان دهد      آن حسن كو دين دهد ايمان دهد

او ولّي مطلق ومولاي من                     او امام بر حق و آقاي من

رهروي بايد سراپا عشق و شور            تا بيابد نور زان كانون نور

تشنه اي بايد دل وجان سوخته              تا شود از گرميش افروخته

زو كلام دوست بشنيدن خوش است     نور حق در چهره اش ديدن خوش است

جان من نوراني از انوار او                فكر من پروردهء . آثار او

يك خدائي داشتم چون خويشتن      دست وپا و چشم و گوشش همچو من

زو خدائي  يافتم عين وجود       زو خدائي يافتم حّيو ودود

زو خدائي يافتم علم وكمال     زو خدائي يافتم نور و جمال

دين من از مادر و از باب بود       آنچه كز او يافتم ناياب بود

آنچه كز او يافتم ناگفتني است     گوهر درياي دل ناسفتني است

عشق ميگويد بيا فرياد كن      زانچه در جان سير دارد ياد كن

عقل ميگويد سخن آهسته تر    مهر بر لب داشتن شايسته تر

 

 

اينم گوش کن .از دستت ميره ها ... 

 

شب شهادت امام صادق (ع) . بقيع و غم غريبی و غربت ......

عرض تسليت به محضر آقا امام زمان(عج)  و مادر بزرگوارش فاطمه زهرا (س)..

اللهم عجل لوليک الفرج

 

/ 0 نظر / 28 بازدید