السلام عليک يابن الزهرا ... فدک ۱۷

 

 نگاهی به خطبه حضرت زهرا(س)-- ۶

شما خيال مي كنيد كه ما هيچگونه ارثي از رسول خدا(ص) نداريم. آيا از احكام جاهليت پيروي ميكنيد؟

افحكم الجاهلية يتبغون و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون

(آيا آنها حكم جاهليت را ( از تو) مي خواهند‚ و چه كسي براي افراد با ايمان بهتر از خدا حكم مي كند؟!)--( مائده-50 )

آيا نمی فهميد . آيا ترديد داريد که من دختر پيغمبر هستم ؟ با اينکه چون آفتاب روشن است که من دختر پيامبرم . ای مسلمانان ! آيا روا است که من از ارث خود محروم گردم؟

اي پسر ابوقحافه ! آيا در قرآن مجيد است كه تو از پدرت ارث ببري ‚ ولي به عقيده تو من نبايد از پدرم ارث ببرم؟

لقد جئت شيئا فريا

( كار بسيار عجيب و بدي انجام دادي)--( مريم-27)

آيا عمداٌ كتاب خدا را ترك كرده ‚ و احكام آسماني را پشت سرانداختي؟آنجا كه خداوند مي فرمايد:

و ورث سليمان داود

(و سليمان از داود ‚ ارث برد) -(نحل -16)

و در داستان حضرت يحي بن زكريا مي فرمايد :

فهب لي من لدنك وليا يرثني و يرث من ال يعقوب

( تو به قدرتت‚ جانشيني به من ببخش كه وارث من و آل يعقوب باشد )-(مريم 5و6)

و نيز مي فرمايد :

واولوا الارحام بعضهم اولي ببعض في كتاب الله

و خويشاوندان نسبت به يكديگر ‚ در احكامي كه خدا مقرر داشته ( از ديگران) سزاوارترند.) -(انفال-75)

 ........

و مي فرمايد :

ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا علي المتقين

( اگر ثروتي از خود بجاي گذاشت ‚ وصيت به پدر و مادر و نزديكان به طور شايسته كند ‚ اين حقي است بر پرهيزكاران)--(بقره-180)

شما گمان ميبريد كه بريا من حظ و نصيبي ( از ارث پدر ) نيست و نبايد از پدرم ارث ببرم ‚ و قرابتي بين ما وجود ندارد.

آيا خداوند متعال در اين آيات شريفه ‚ همه مردم را بطور عموم در نظر گرفته است‚ و همه طبقات مشمول اين آيات نيستند؟ و پدرم از عموميت اين آيات ‚ خارج است؟ آيا من و پدرم از افراد يك امت و آ ئين نيستيم ؟ آيا شما در تشخيص عموم و خصوص و دلالت آيات قرآن ‚ از پدرم و پسر عمويم آگاهتريد؟

...... 

اللهم عجل لوليک الفرج  

 

/ 0 نظر / 20 بازدید