ميلاد علی امير المومنين بر پيشگاه ولی عصر روحی فدا مبارک ......

سلام علي ال ياسين .........

سلام بر مهدي فاطمه در اين شبهاي مبارك ........

سلام بر محمد رسول خدا در شب ميلاد وصي و جانشينش...........

سلام بر فاطمه زهرا در شب ميلاد مولود كعبه . همسر و كُفش.........

سلام بر علي مرتضي...........

سلام بر حيدر كرار.......... سلام بر فاتح خيبر ........... سلام بر باب علم رسول .......... سلام بر پدر يازده نور معصوم ............ سلام بر علي ........سلام بر علي..........سلام بر علي ..........

آقاجون ..... فدات بشم يوسف زهرا .......دو روز بود مُهري بر دلم بود ........ يك مهر سكوت .....يك بغض عجيب غريب .........از نبودن صاحب خونه .......... اونم توي شب جشن و چراغوني .........

ولي آقاجونم هستي .........هستي آقاي من ........ اينو كه ميدونم ........ دلبر من هستي ........ اگر نمي بينم ......حس كه مي كنم ..........

فدات بشم .........آقاجونم ......فداي دلي كه شاديهاش هم هنوز در پس پرده ايه كه ........

آقاجون ....... يابن الحسن فدات بشم ........ امشب شب عيد .......

امشب :

قدح باده و چنگ طرب و صحن چمن

رقص خوبان و نثار گل رعنا و سمن

سايه بيد و لب جوي و نسيم سحري

سرو در غنج و دلان و قد نسرين به شكن

محنت هجر فراموش و لب چرخ خموش

بخت در قهقه و طالع بد . بسته دهن

شمع و پروانه به راز و گل و بلبل به نياز

چتر وحدت به سر شيفتگان سايه فكن

آقاجون امشب شب عيد شيعيان ....... شب شادي رسول الله (ص)...... شب خشنودي اهل بيت (عليهم السلام )........

امشب يك دنيا اميد ........ يك دنيا نور ......... يك دنيا علم پا بر اين زمين پست گذاشت .......زميني كه بعدها نشون داد لياقتش رو نداشت ...... يا......

يا نه ........

نه ........ شرمنده ام آقاجون.........

شرمنده ام از بيان چنين نظري اقاجون ......

چرا ليقتش رو هم داشت . كه اگر نداشت خداوندسبحان چنين اذني را نمي داد .........

داشت چون فقط زمين مي تونست چنين شرايطي رو محيا كنه .......

فقط زمين مي تونست چنين مسيري براي علي مرتضي محيا كنه تا جلوگاه حداقلي از ذات متعالي او باشه .........

كه .......

اگر نبودند مردم جاهل و دير باور مكه ... پاكي در ايمانش را در چه چيز مثال ميزديند ؟.......

اگر نبودند قريشان لجوج ... وفاداريش در ياري رسول خدا را با چه چيز مثال ميزدند؟........

اگر نبود ليلة المبيت شجاعتش در پشتيباني از دين و رسول خدا را با چه چيز مثال مي زدند ؟...........

اگر نبود زهرا مقامش هم كُف او كه بود ؟........

اگر خيبر و خندق .........

اگر نبود غدير ........

اگر نبود ثقيفه.........

اگر نبودند خلفاي سه گانه ........

اگر دري شكسته نمي شد ..........

اگر مردم كوفه نامرد نبودند.........

اگر عمرو عاص نبود ........

اگر عايشه نبود ........

اگر مالك اشتر نبود .........

اگر ........

آري اگر زمين نبود .......... اگر اهالي دژخيم و ظالمش نبودن .......... اگر اهالي پاك و صديق و مظلومش نبودند ........ پس چه چيز محك اين گوهر خلقت مي شد براي من و ما و ...........

كه : دشمنان و دژخيمان محكي براي شجاعتش ....

ظالمان و زورگويان عدالتش ........

مظلومان و ستمديدگان محكي براي ايثار و مهربانيش ........

صالحين و صديقين محكي براي پاكي. معصوميت و علم و دانشش .........

و شيعيان محكي براي ولايت و امامتش بودند .......

و........

آقاجان مهدي فاطمه ........ پناه لحظه هاي بي كسيم .......امشب آسمان دلم عطر ديگري داشت .........آري امشب .....

گر به مسجد روم و گر به خرابات مغان

گر ره كعبه بپيمايم و گر دشت خُتن

نبودم جز هوس وصل به جان هيچ هوس

نبودم جز سخن يار به لب هيچ سخن

تا تويي تا منم اي خسرو شيرين حركات

ندهم شور زسر . مهر ز دل . درد ز تن

 

و اللهم عجل لوليك الفرج

/ 0 نظر / 17 بازدید