سلام بر مهدی موعود

      سلام بر يوسف زهرا

     سلام بر يابن الحسن در روزهای غمگين مدينه

     سلام بر يابن الزهرا در شبهای ماتم زده مدينه

     سلام بر تو اباصالح

     سلام بر چشمان اشك آلودت

     سلام بر چهره آفتاب خورده ات

     سلام بر نگاه غمگينت

ر     سلام بر زمزهای حزينت

     سلام بر تو ........آرزوی فاطمه

      آرزويم   آرزوی توست ..................كه بيايی

      كه:

            اگر آن ماه نمونه رخ خود را بنمونه           همه بتهای جهان را سر جاشون مينشونه

 

     اللهم عجل لوليك الفرج

/ 0 نظر / 19 بازدید