سلام بر مهدی(عج) آرزوی فاطمه ...

يابن الحسنم .آقاجونم . فدات بشم . اين روزها آقاجون دلم خونه....

آقاجونم . يان الزهرا . اين روزها اين روزها . بارها و بارها بياد عمتون زينب كبري و مجلسي كه در شام برپا شد ....

بارها و بارها بياد مادرتون زهرا و كوچه هاي مدينه و علي در خانه ...

آقاجون . پس كي مياي؟....

آقاجون ميدوني كه دلم از چي و از كجا خونه ...

آقاجون شرمندتم كه اين روزها بيش از هر كسي براي دل خودم ناله ميزنم . آقاجون آقاجون دلم لك زده براي يه دل خوشي كه شما واسم رقم بزنين . آقاجون تنهايي اونزماني تلخ ميشه كه حس كنم شما هم منو نگاه نمي كنين ... آقاجون تنهايي اون زماني تلخ ميشه كه حس كنم صدامو نميشنوين ...

آقاجون ميدونم ميدونم كه نگاهم ميكنين ....

آقاجون شرمندتم ولي دلم خونه و تحملم كم ...

آقاجون ميدونين که لبم مدتهاست که به دردودلهام بسته شده . مدتهاست که دردهام توی اين سه نقطه ها موج ميزنن . ميدونی که ........

آقاجون ميدونی که چی ميخوام بگم . ميدونی که من آخه ......

آره .آره بزار من بدونم و تو آقاجون که دردهايی هست که هيچ وقت گفتنی و شنيدنی نميشن .

فقط آقاجون ميمونه يه آرزو که يه تمنا . که منو لايق درمان دردهام کن ...

آره ...فدات بشم .من هنوز اميدم به خداست . اميدم به دست ياريگر شماست .

 

اللهم عجل لوليک الفرج

/ 0 نظر / 19 بازدید