سلام بر صبر اباصالح المهدی......

سلام بر مهدی ......قائم ال محمد (ص)

سلام بر يوسف زهرا ..... منتقم کربلا

سلام بر مهدی ...... آرزوی فاطمه (س) 

سلام بر يابن الحسن .... چشمه اميد زينب .

آقاجون فدات بشم . چی بگم ..چی بگم ... که ديگه ..... آقاجون ..... خودم شروع کردم ولی گاهی فدات بشم تاب ادامه ندارم .

آقاجون . از اربعين تا اربعين ...... چه ها که بر من نگذشت .آقاجون .

يه سال ديگه هم گذشت فدات بشم  آقاجون ولی من کجام آقاجون ..کجام؟.....

آقاجون بيا قربونت برم . دستموبگير .....

اومدم بنويسم تنهام ...... بعد ديدم نه ...... دلم ميخواد بهت بگم آقاجون ..دلم ميخواد تنها بشم ......تنها باشم .....من باشم و تو ...... من باشم و تو ....

سخت آقاجون ......سخت .....

عمری در آرزوی تو بوديم و پير شد

طفل انتظار که بر در گذاشتيم .

در دفتر زمانه به عنوان خاطرات

هر صفحه رابه خون شهيدی نگاشتيم .

آقاجونم ..آقاجون اين روزها سالروز پرواز دو عزير .... دو سردار لشکر شماست آقاجون . شهيد صياد شرازی . و شهيد آوينی .... حرف زدن ازشون کار من نيست ... نيست ...

از تيغ حادثات چه سرها که شد به باد

هر جا به ياد قامت تو قد فراشتيم .

می آيی ای عزيز سفر کرده ای دريغ

 شايسته ی نگاه تو چشمی نداشتيم .

جمعه ای ديگر شده آقا کجايی

ای معز الاوليا پس کی می آيی؟

باز کرده دل هوايت . ای همه هستی فدايت . می دهم جان رو نمايت .

کی شود از خاک پايت بوسه چينم .

سبز پوش فاطمه رويت ببينم .....

الهی و ربی منلی غيرک .....

اللهم ارنی الطلعه الرشيده .......

 

آقاجون.... آقاجون ..آقاجونم ...... منکه جز تو کسی رو ندارم فدات بشم . اگه وظيفم سکوت ياريم  کن ......اگه وظيفم فرياد توانم بده ....

آقاجون دستمو بگير ازون راهی ببرم که می خواهی ....

آقاجون .آقاجون . آقاجون . فدات بشم . ....

بوی کربلا مياد آقاجون . بوی کربلا .... آههههههههه آهههههه آقاجون .ميشه روزی برات کربلا رو توی دستم ببينم ؟؟؟؟؟....

بی تو ميميرم يا حسين ......

بی تو ميميرم يا حسين ...

اگه منو رها کنی کسی برام نميمونه

همه درا بسته به روم . غير در همين خونه .

 

اللهم عجل لوليک الفرج

/ 0 نظر / 17 بازدید