سلام بر مهدی . سلام بر تنها ترين سردار

آقاجونم . دلبرمن. مولاي من . يابن الحسن . فدات بشم ......

حرفام تلمبار شده آقاجون ......

دردهام بيش از تحمل من شده . زخمهام روز به روز عميق تر ميشه ......

آقاجون آقاجون .....دلم هواي مدينه رو داره ..... هواي شبهاي بقيع ......هواي شبهاي بين الحرمين مدينه ...... گنبد سبز رسول . ديوار بقيع . درب خانه فاطمه زهرا .....مستجار . ملتزم .....

آقاجون آقاجون آقاجون ......

چقدر دلم مي خواست اين ايام ميتونستم برم جنوب . يا حتي بم ...

چقدر دلم مي خواست از نزديك لمس ميكردم ... خيلي وقته ..سالهاست دلم چيزي رو ميخواد كه راهي براي رسيدن بهش هنوز برام فراهم نشده ... نمي دونم چرا ولي دلم ميگه اونجا هم بوي ميدنه رو ميده بوي كربلا ...

آقاجون .آقاجون .آقاجون . دلم خونه از دست خودم . چشمهام نامردن . و گلوم خسته و ناتوان هيچ كدومشون همراه خوبي برام نيستن ...

آقاجون . يوسف زهرا . قربون دل دردمندت . ...به خدا ذاتم خراب نيست آقاجون ....

خراب نيست آقاجون ....

اگه هر چي سر راهم مياري . به بيراه ميرم .اگه هر چي دستمو ميگيري باز پام مي ره تو چاله چوله هاي راه و ميخورم زمين . اگه هر چي ميبخشيم باز دلتو خون ميكنم .... اگه ......

به عفت مادرت قسم كه ....(چی بگم آقای من ).

بگذار حرفهاي نگفتني . ناگفته باقي بمونه . ...بگذار من بدونم و تو كه از اون روزي كه معتقد شدم . ...به شرم ..به حيا ..به ....چه معامله اي با مادرت زهرا كردم .

آقاجون آقاجون آقاجون .....

ميدونم خيلي وقتها دلتو خون كردم . ميدونم بلد نيستم با دوستدارانت همكلام بشم . ميدونم هيچيم شبيه دوستدارانت نشده .....

ولي آخه آقاجون اگه تا حالا آدم نشدم . اگه اين ناله هاي من قطع نميشه. اگه دلم من هيچ وقت آروم نميشه . اگه .... براي اينكه كه هنوز دردهام درمون نشده . زخمهام كم نشده . ......

د آخه آقاجون مگه من چقدر بايد تحمل داشته باشم . اين ديگه چه جور امتحانيه ؟

چرا يه بارم كه شده .......

ياذالمنّ والجود. ياذالمنّوالطّول .يا مصطفی محمّد صلّی الله عليه واله .صلّ علی محمّد و اله .

يابن الحسن . عزيز زهرا ...نمی دونم چرا ...ولی اين روزها بوی فاطمه مياد .....بوی دهه فاطمه . بوی ......

خانمم فاطمه جان دستمو بگير خانمم. تو منو حفظ کن از هرآنچه تو برای من نمی پسندی بی بی دو عالم .....

آقاجون ....آقاجون ....آقاجون ....

بي گمان تا انتهاي فصل مرگ زندگي را خواند بايد برگ برگ ...

اللهم عجل لوليك الفرج

/ 0 نظر / 20 بازدید