آقاجونم . فدات بشم . مهدی جان . يابن الحسن .........

دلم تنگ دلم تنگ دلم تنگ .........

آقاجون دارم داغون ميشم آقاجون ..........

از خودم بدم نمياد .....متنفرم ........ حالم به هم ميخوره .......

شدم پر از ادعا........

شدم پر از علمهای بی عمل .......

شدم پر از دردهای لاعلاج ........

شدم پر از حرفهای تلخ ......

آقا جونم ..... فدات بشم ...... بيا......... بی .......يه دستی هم بکش به سر اين بی لياقته اميدوار .......

آقاجونم چند وقته يه قفل سنگين زدم به در درددلهام ....... می ترسم از رو شدنشون ......

می ترسم حتی به شما بگم ..........

می ترسم از اين که زياده خواهی باشن .........

می ترسم از اينکه گستاخی باشن.........

ای کاش آقاجونم ......ای کاش .........ای کاش شبی در برم می گرفتی........

ای کاش شبی دسته تنهامو ميگرفتی ........

ای کاش شبی چشمهای بسته اما خسته ام را می گشودی .......

ای کاش شبی .......

آقاجون .......آقاجون ميترسم از خودم ........

از خودم ..........

از خودم ...........

بيا آقاجون

من دلم می خواهد که تو با من باشی .

من دلم ميخواهد که تو با من باشی و بدانی بی تو .که چه سختست غم تنهايی ....

و چه بی مفهوم است زندگی کردن دل .........

اللهم عجل لوليک الفرج .......

/ 0 نظر / 17 بازدید