سلام بر مهدی ..... آرام جان ...... مصلح زمان .......

يه بغض سنگين

يه آه سرد

يه قطره اشك ........

يه شب دلگير .........

شبست و سكوتست و ماه است و من .....

فغان و غم و اشك و آه ست و من .......

شب و خلوت و بغض نشكفته ام ......

شب و مثنوي هاي ناگفته ام .....

مهدي جان .....آقاي من ......

امشب به اندازه يك ماه واماندگي ....... به اندازه حسرت يك سفره پر بركت ........ به اندازه بازموندن از يك كاروان رحمت ......... به اندازه ............ بارونيه آسمون دلم .......

آقاجونم .......فدات بشم دلم ميخواد امشب تو به دادم برسي.........

اونقدر ميترسم از يك سفر طولاني تا ماه رمضان آينده ....... ماه رمضوني كه به رسيدنش اطميناني نيست ........ دلهره سختي تمام وجودمو گرفته ........ و چه سخت دلم هواي كعبه رو كرده .........

نشستن پشت مقام ابراهيم ....... روبروي درب خانه خدا ......... روي پله ها در امتداد خط هجرالاسود ....... چقدر دلم مي خواد بشينم روي همون پله ها و نگاهمو از ملتزم ....... از جايي كه تو مي ايستي ......و فرياد انا المهدي سر ميدي........ و يارانت دورت جمع ميشن .......و شروع ميشه وعده الهي ....... بر ندارم ....... چقدر دلم هواي نشستن روبروي مستجار رو كرده ....... بعد از هجر اسماعيل....... چقدر دلم هواي كعبه رو كرده ........

چقدر دلم هواي طواف رو كرده .......... الهي و ربي من لي غيرك ........... خدايا ........پروردگارا........ الهي العفو.......

آقاجونم .........فدات بشم ....... يابن الحسن ....امشب اومدم تو وساطت كني ........ همينجوري دست خالي نرم از پاي اين سفره .......

مهدي جان اين بغض داره خفم ميكنه .........

آقاجونم ....... فدات بشم ........ دلبر من ....... مادرت زهرا هيچ سائلي رو از در خونش دست خالي بر نميگردوند ........ مهدي جان .......من گداي لطف و كرمتم .......مهدي جان ....... دل بي قرار منو با ديدگان مهربونت آرام كن آقاجون.........

فدات بشم ......... تنهام .......... بي كسم ......... ضعيفم ......... بي لياقتم .......... ناتوانم........... و اميدم فقط تويي............فقط تويي..........فقط تويي..........

يابن الحسن .......اميد زندگيم ........ مهدي جان ....... آقاي من ........ همه هستيه من ......... التماس دعا ........

التماس دعا ........

 

الهی العفو.......الهی العفو..........

اللهم عجل لوليک الفرج

/ 0 نظر / 14 بازدید