سلام بر مهدی موعود(عج). فارس الحجاز

سلام بر مولای مهربان . علی بن موسی الرضا .

ساعت ۲:۲۰ و من فقط به ياد صحن و سرای مولام امام رضا اينجا دست به نوشتن ميزنم . چون ميخوام با عشق بگم که چقدر تشنه ديدارم مولا جان .

چشمهام رو ميدوزم به گنبدت مولا جان . نشستم کنار قبر شيخ حسنعلی اصفهانی . چه جای زيبايی . جلو روم سقا خونه . پنجره فولاد .و گنبد زرد طلا .

جلوی روم ...فقط مولای مهربانی . علی بن موسی الرضاست .

مولای من . امام رحمت و مرحمت .عاشقانه ميگم که :

دلم ميخواد . روبروی گنبد زردت بشينم . داد بزنم . همش رضا رضا کنم .

دلم ميخواد تو حرمت .روضه زهرا بخونم . يه يادی از غريبی علی مرتضی کنم .

 

دوست همدل 08.gif

الهم عجل لوليک الفرج

/ 0 نظر / 17 بازدید