السلام عليک يابن الزهرا ... فدک ۷

07.gif سلام علی ال ياسين 07.gif 

تولد آروزی فاطمه  

08.gif

 

در كتاب احتجاج طبرسي(ج1/ص127) آمده : هنگامي كه به حضرت علي(ع) خبر رسيد كه ابوبكر ( فدك ) را از حضرت زهرا(س) گرفته و كارگزاران فاطمه(س) را از فدك بيرون نموده است ‚ نامه كوبنده ي زير را براي ابوبكر فرستاد ‚ كه ترجمه اش چنين است :( فرازهايي از نامه - نهج البلاغه/ خطبه 5)

فرازهايي از نامه کوبنده حضرت علی(ع) به ابوبکر -۱

امواج آشوب و فتنه انگيزي را باسينه هاي كشتي هاي نجات بشكافيد ‚ تاجهاي فحر فروشي و نخوت مردم خودپسند را با محدود كردن افراد حيله گر و هوي پرست فروگذاريد ‚ و از مبدء فيض و نور ‚ اكتساب كرده و تنها به سوي او متوجه باشيد ‚ ميراث نفوس پاك را به خودشان واگذاريد ‚ از محيط جهل و غفلت و حيرت بيرون آئيد ،گويا با چشم خود مي بينم كه شماها چون شتر چشم بسته كه به دور آسياب مي گردد‚ متحير و سرگردان قدم مي زنيد .

سوگند به خدا اگر مأذون بودم سرهاي شما را مانند درو كردن محصول رسيده ‚ با داسهاي برنده و تيز و آهنين از تن جدا مي كردم ‚ و مي شكافتم از كاسه هاي سرهاي دليران شما به آن گونه اي كه چشمهاي شما مجروح گشته و همه متوحش و حيران شويد ‚ من همان شخصي هستم كه جمعيتهاي انبوه را پراكنده ميكرد ‚ لشگرها را نابود مي ساختم ‚ تشكيلات و نظام شما را بر هم مي زدم ‚ من پيوسته در ميدانهاي جنگ مشغول نبرد بودم و شما در خانه هاي خود معتكف مي شديد .

من تا ديروز شب و روز ملازم پيغمبر بودم و همه شماها از اعمال و رفتار من آگاه بوده و مقام مرا تصديق داشتيد و بجان پدرم سوگند كه شما راضي نمي شويد از اينكه نبوت وخلافت در خانواده ي ما جمع بشود ‚ هنوز كينه هاي جنگ بدر و احد را فراموش نكرده ايد .

....

اللهم عجل لوليک الفرج

/ 0 نظر / 18 بازدید