آقاجان مهدی فاطمه .......

من غريب خلوت تنهاييم

سوزد از غم سينه سوداييم

چشم من باراني ابر فراغ

داغدار لاله صحراييم

آه سرد من نشان درد من

دردمند نكته داناييم

من اسر بند زندان تنم

بي قرار اين دل شيداييم

همچنين روحم به بالا پر كشد

چون زميني نيستم بالاييم

 ..........

اللهم عجل لوليک الفرج

/ 0 نظر / 15 بازدید