سلام بر مهدی موعود در روزهای غمگين مدينه......

دشمنـــان بر گرد خانه هيزمــــــی افروختـــند
آتش و دود است اينجا، درب خانه سوختـــند
نعــــــــــره ميزد آن پليـــد رو سيه در پشت در
خارج آييـــــــد از ســـــرای خود، سريعتر زودتر
ناگهــــــــان مظلومه تاريـــخ آن دخت نبــــــی
همسر شيــــر خدای و همدم مولا علــــــــی
از ورای در بفرمــــــــود ای سپــــــاه اهرمـــن
خانه وحی است اينــــجا، نور حق مهمان من
تا شنيد آن بي پــــدر فريـاد بی بی را، بکوفت
با لگد بر سينه در، سيــــــــــنه زهرا بسوخت
در شکست و دود و آتش، قامت زهرا شکست
دست بر پهلو نهــاد و ناتــــــوان بر جا نشست
ميخ در قرمــــــز، نمی دانم ز آتش يا ز خــــون
پيکر بی بی، به پشت در فتـــــاده لاله گـــــون
بند ها بر دست حيدر ريسمــــــــان بر گردنش
فاطمه افتان و خيزان در هــــــــوای همسرش
چون علی را سوی کوچه می کشيدند با طناب
فاطمه در بيـــن ره انـداخت خــــود را با شتاب
تا که بی بی راه بر آن احمق ديوانــــــه بست
ضربـــــه سيلی او بر صــــــورت زهرا نشست

 ( نقل از وبلاگ انوار حقيقت)

 اللهم عجل لوليک الفرج

/ 0 نظر / 18 بازدید