السلام عليک يابن الزهرا ... فدک ۱۲

نگاهی به خطبه حضرت زهرا(س)-- ۱

هنگامي كه ابوبكر فدك را ضبط كرد و حضرت زهرا(س) آگاه شد ‚ چادري به سر گرفت و با چند نفر از خدمتكاران و زنان بني هاشم به مسجد آمد و در حضور ابوبكر و جمعيت مسلمين “ خطبه اي خواند . ( كه يك سخنراني جامع و مستدل و قاطع است ).

( اين خطبه در شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد ج4/ص93 به بعد -و در كتاب بلاغات النساء ص12 -و در احتجاج طبرسيج1ص131تا 149 نقل شده و ترجمه آن در كتاب بيت الاحزان ص187 به بعد بصورت فشرده آمده است .)

حضرت زهرا(س) لباس بلندی پوشيده بود ‚ و در راه رفتن گوئي پدر بزرگوارش رسول خدا(ص) راه مي رود ‚ وقتي كه وارد مسجد شد ‚ ابوبكر با جمعي از مهاجرين و انصار نشسته بودند ‚ پرده زدند و آنحضرت درپشت پرده قرار گرفت :

حضرت زهرا(س) ‚ در اين هنگام ‚ آه دردناكي از دل سوزان و دردناكش بر كشيد‚ به طوري كه همه جمعيت متاثر شدند

سپس فاطمه (س) قداري صبر کرد تا جوش و خروش مردم تمام شده آنگاه سخن خود را آغاز کرد .

----- حمد و ثناي الهي و گواهي به يکتائي خدا و رسالت محمد(ص)

در آغاز فرمود : پروردگار جهان را ستايش مي کنم . و در برابر نعمتهاي ظاهري و باطني او سپاسگزارم . که نعمتهايش همه جهان را فرا گرفته است و قابل شمارش نيست و از محدود افکار ما بيرون است . سپاس از نعمتهاي بيکران او موجب دوام و افزايش نعمت است و نعمتهاي سرشار او موجب حمد و ستايش او مي باشد .

گواهي مي دهم كه او يكتا و بي همتاست ‚ و البته اين گواهي اخلاص است ‚ و حقيقت توحيد و اخلاص ‚ فطري است و خصوصيات مفام توحيد در پرتو نور تفكر و ايمان ‚ آشكار مي شود ‚ و انديشه هاي ما از درك ذات پاك خدا ‚ عاجز بوده و بيان ما از بيان و تقرير اوصاف خدا كوتاه است ‚ چشمهاي ظاهري او را نمي توانند درك نمايند.

و گواهي مي دهم كه پدرم محمد بن عبدالله (ص) بنده و فرستاده خداست و خداوند متعال ‚ قبل از بعثت ‚ در عالم غيب او را برگزيده است ‚ زيرا مقامات اشخاص از روز ازل و از همان عالم غيب معلوم و معين گرديده است . و خداوند متعال به عواقب امور و جريان كارها ‚ آگاه است ‚ و او به صلاح و فساد و حوادث و پيش آمدهاي روزگار آگاهي و احاطه دارد .

خداوند بزرگ ‚ رسول خود را برانگيخت تا فرمانها و احكام او در ميان بشر ‚ روشن شده و انسانها از جهل و گمراهي به صراط مستقيم علم و معرفت و سعادت ‚ راهنمايي شوند ‚ وقتي كه آنحضرت به رسالت مبعوث گرديد ‚ مردم همه پراكنده و دور از هم بودند ‚ و پرستش از بتها ميكردند و از خداي جهان غافل و منحرف شده بودند . خداوند به وسيله آن حضرت ‚ جهالت و غفلت را از مردم زدود و رسول خدا(ص) با كمال حوصله و استقامت به هدايت و نجات انسانها كوشيد ‚ و آنها را به راه راست و آئين حق دعوت كرد ‚ و به سوي محيط نور و هدايت ‚ راهنمايي فرمود و سپس دين الهي و راه حق و وظائف بشر را تبيين نمود . آنگاه آنحضرت را به سوي خود انتقال داد و از روي مهر و لطف كامل خود ‚ روح آنحضرت را قبض كرد ‚ و او از زحمات و رنجهاي دنيا خلاص شد و در درياي رحمت الهي غرق گرديد و با فرشتگان مقرب ‚ مجاور و مأنوس شد ‚ صلوات و سلام پروردگار بر او باد ...

-----  توجه به حفظ قرآن ‚ امانت بزرگ الهي

اي مهاجر و انصار شما بندگان خدا هستيد ‚ شما بر پا دارنده احكام و اوامر و نواهي او مي باشيد ‚ شما حامل پيامها و گفتار رسول خدا(ص) هستيد ‚ شما بايد در مقام حفظ و دايع و حقايق الهي و آئين اسلام نهايت كوشش و امانت داري را داشته باشيد .

متوجه باشيد كه پيامبر خدا ‚ امانت بسيار با عظمت و ارجمند يعني كتاب آسماني ( قرآن ) را در ميا ن شما به يادگار گذاشت ‚ كه نسخه كامل سعادت و تكامل است ‚ نور خدا و برهان نيرومند خداي بزرگ است ‚ و مجموع حقايق و حجتها و قوانين الهي در اين كتاب مبين ‚ روشن گرديده است ‚ كه اگر به دستورات آن عمل كنيد به آخرين درجه سعادت و تكامل مي رسيد و از تيرگيهاي جهالت و ضلالت نجات مي يابيد ‚ آنگونه تكاملي كه مورد حسرت ديگران قرار ميگيرد .

......

اللهم عجل لوليک الفرج

/ 0 نظر / 19 بازدید