سر سبز گر سرخ گردد رواست

که اين شيوه شيعه مرتضی ست

دوستت داشتم سيد ......... دوستت دارم .......

چون اهل مبارزه بودي ........چون اهل حق بودي .......... چون پرچم شيعه هاي هميشه بي زبان و هميشه مظلوم نگه داشته شده سرزمين علي مرتضي بودي .......

چون از مظلومهاي ظالم پرور بدم مياد ........... از تو كه مي خواستي مظلومهاي زير سلطه رو بيدار كني خوشم ميومد ..........

مي دوني حرفهات .....كارات ....... سخنرانيهات ....... هميشه خاطره خاطرات رو برام زنده مي كرد ..........

دوستت داشتم سيد ......... دوستت دارم ........

و حالا .........

چشم من باراني ابر فراق داغدار لاله صحراييم .

ولي سيد ........ فرزند زهرا ......... مي دوني شادمانه در عمق چشمان اميدوارت مي خونم ........ آمدني را .......

و عاجزانه از آقا و مولايمان .....مهدي فاطمه ...... اباصالح المهدي مي خوام آمدنت را ....... آمدنش را .........

اللهم عجل لوليك الفرج .........

كه اميد به رجعت .......... اميد وصال است براي عشاق ............

كه ظهور ......لحظه موعودست براي ...........

و اميد ......... اميد به كرمش كه تا نفس در اين جسم خاكي جاريست بيايد ...........

تا در محضرش ............

مهدي فاطمه ........ عزيز زهرا .........

يابن الحسن ....... اميد دلها .............

دواي درد بي درمان من آقا كجايي .........

تمام هستي ام مولا كجايي .......

 

اللهم عجل لوليک الفرج

/ 0 نظر / 18 بازدید