مرا عهديست با شادي كه شادي آن من باشد

مرا قوليست با جانان كه جانان جان من باشد

بخط خويشتن فرمان بدستم داد آن سلطان

كه تا تختست و تا بختست او سلطان من باشد

 

اللهم عجل لوليک الفرج

/ 0 نظر / 19 بازدید