السلام عليک يابن الزهرا ... فدک ۹

فرازهايي از نامه کوبنده حضرت علی(ع) به ابوبکر -۳

 سوگند به خدا : اگر به شما بگويم آنچه از جانب پروردگار توانا درباره ي شما مقدر و نوشته شده است .قطعا از شدت اضطراب . استخوانهاي دنده هاي شما چون تداخل دندانهاي پرگارآسياب در داخل بدن شما فرو خواهد رفت .

من اگر حرف بزنم مي گوييد حسادت مي ورزم . واگر ساكت شوم خواهيد گفت كه علي بن ابي طالب از مرگ مي ترسد . هيهات .هيهات .اشتياق من به مرگ بيشتر از علاقه يك بچه شيرخوار به پستان مادر است .

من بودم كه شربت مرگ را به افراد دشمن مي چشانيدم . من بودم كه در معركه ها مرگ را استقبال كردم و كوچكترين ترس و هراسي از مرگ نداشتم . من بودم كه گرفتگي و اندوه را از خاطر مبارك رسول خدا(ص) بر طرف مينمودم .

و هرگاه مجاز بودم مي گفتم آنچه را كه خداوند درباره شما نازل فرموده . و من مي دانم همانند ريسمان چاه عميق به لرزه مي افتاديد و حيران و سرگردان در بيابان راه مي رفتيد .

ولي من در اين امر مسامحه كردم . و زندگي را بر خود ساده و آسان مي گيرم . تا با دست تهي و بريده از لذات دنيوي و با دل پاك و خالي از تيرگيها . پروردگار جهان را ملاقات كنم . و بدانيد كه حقيقت دنياي شما همانند ابري است كه در هوا بلند شده و در بالاي سر مردم . پهن و ضخيم گشته و سپس پراكنده و نابود ميشود .

و زود باشد كه گرفتگي و غبار از مقابل چشمهاي شما بر طرف شده و نتائج سوء اعمال خودتان را ببينيد و دانه هاي تلخي را كه كاشته ايد به صورت سموم كشنده و هلاك كننده درو كنيد و بدانيد كه خداوند بهترين حاكم است .و رسول گرامي او .بزرگترين خصم شما خواهد بود . و سرزمين قيامت . زندان شما . خداوند شما را از رحمت خود دور ساخته و با هلاكت و عذاب قرين سازد . والسلام علي من اتبع الهدي. سلام بر راهيان راه هدايت

.....

 

اللهم عجل لوليک الفرج  

/ 0 نظر / 20 بازدید